A L’ESTUDI D’ARQUITECTURA I CÀLCUL D’ESTRUCTURES, MARTÍ CABESTANY I PUÉRTOLAS, DESENVOLUPEM PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS D’ARQUITECTURA, REHABILITACIÓ, COMUNITAT DE VEïNS I PROJECTES PARCIALS D’ESTRUCTURES

Els projectes desenvolupats, afecten les diferents vessants de l’arquitecte, com habitatge de nova planta, unifamiliar i plurifamiliar, equipaments públics i privats, rehabilitació, reforma d’interiors i treballs per a comunitats de propietaris, com remuntes, col.locació d’ascensors, cobertes i façanes entre d’altres.
Sóm especialistes en el camp de les estructures : càlcul d’estructures, inspeccions, diagnosis, informes, reforç, rehabilitacions per patologies o canvi d’ús, Consultoria, assistència i direcció d’obres d’estructures .
El nivell d'implicació i responsabilitat que oferim ens caracteritza, així com la voluntat de servei a favor d’una arquitectura digne.