Hotel a Mallorca 

Arquitecte: ADD+Arquitectura. Xavier Claramunt
Obra: Hotel a Mallorca
Situació: Avinguda Joan Miró s/n. Calviá. Mallorca
Data de projecte: Novembre de 2005
Superfície: Sota rasant 2.905,00 m2
                    Sobre rasant 2.067,00 m2