Plurifamiliar a El Masnou

Obra: Edifici plurifamiliar entre mitgeres
Situació: Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 10, El Masnou
Data del projecte: Març de 2009
Final d’obra: Juliol de 2011
Pressupost: 756.435,00 Euros