Consolidació estructural de Pinacle

Arquitecte col·laborador: David Garcia Carrera
Obra: Consolidació estructural del Pinacle a la Torre Bellasguard
Situació: Carrer Bellasguard nº 16-20. Barcelona
Data del projecte: Setembre de 2008